Plik

Menu Plik w oknie bazy danych. Widoczne są tylko pozycje odpowiednie dla określonych baz danych.

Zapisz

Zapisuje bieżący plik bazy danych, kwerendę, formularz lub raport. W przypadku pliku bazy danych zobaczysz okno dialogowe Zapisz plik. W przypadku innych obiektów zobaczysz okno dialogowe Zapisz.

Zapisz jako

Zapisuje bieżący plik bazy danych pod inną nazwą. W oknie dialogowym Zapisz plik wybierz ścieżkę i nazwę pliku do zapisania.

Eksportuj

Eksportuje wybrany raport lub formularz do dokumentu tekstowego. Raport dynamiczny jest eksportowany jako kopia zawartości bazy danych w momencie eksportu.

Wyślij

Otwiera podmenu.

Dokument e-mail

Otwiera domyślną aplikację e-mail i umożliwia wysłanie nowej wiadomości e-mail. Bieżący plik bazy danych zostaje dołączony do wiadomości w postaci załącznika. Użytkownik może wprowadzić temat, adresata i treść wiadomości.

Raport jako e-mail

Otwiera domyślną aplikację e-mail i umożliwia wysłanie nowej wiadomości e-mail. Wybrany raport zostaje dołączony do wiadomości w postaci załącznika. Użytkownik może wprowadzić temat, adresata i treść wiadomości. Raport dynamiczny jest eksportowany jako kopia zawartości bazy danych w momencie eksportu.

Raport do dokumentu tekstowego

Eksportuje wybrany raport do dokumentu tekstowego. Raport dynamiczny jest eksportowany jako kopia zawartości bazy danych w momencie eksportu.

Prosimy o wsparcie!