Skonfiguruj uwierzytelnienie użytkownika

Niektóre bazy danych wymagają nazwy użytkownika i hasła.

Nazwa użytkownika

Wprowadź nazwę użytkownika, aby uzyskać dostęp do bazy danych.

Wymagane hasło

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że użytkownik uzyskujący dostęp do bazy będzie musiał podawać hasło.

Testuj połączenie

Sprawdź, czy skonfigurowane połączenie można wykorzystać do uzyskania dostępu do bazy danych.

Zapisz i kontynuuj

Kreator bazy danych

Prosimy o wsparcie!