Połączenie PostgreSQL

Określa opcje łączenia z bazami danych PostgreSQL.

Bezpośrednie połączenie z bazami danych PostgreSQL

Dane do bezpośredniego połączenia z bazą danych PostgreSQL można podać na dwa różne sposoby:

Uzupełnij dane

Dane połączenia można podać, wypełniając trzy górne pola tekstowe. Zapytaj administratora bazy danych o poprawne dane.

Ciąg połączenia specyficzny dla systemu DBMS/sterownika

Zamiast wpisywać dane w polach tekstowych, jak wyjaśniono powyżej, lub jeśli trzeba określić więcej parametrów połączenia, można wprowadzić parametry połączenia specyficzne dla sterownika. Ciąg połączenia to sekwencja par słowo kluczowe-wartość oddzielona spacjami. Na przykład

dbname=MojaBazaDanych host=Serwer port=5432

gdzie

Możesz również wprowadzić parametry połączenia jako

postgresql://Serwer:port/MojaBazaDanych.

note

Skontaktuj się z administratorem serwera bazy danych, aby uzyskać poprawne wartości słów kluczowych przekazanych w parametrach połączenia. Wartości dla user= i password= są ignorowane, ale będą wymagane podczas łączenia.


tip

Parametry połączenia są wyświetlane na pasku stanu programu LibreOffice Base.


Lista wszystkich par słowo kluczowe-wartość w ciągu, z którym ma zostać nawiązane połączenie PostgreSQL 13. Nie każda para jest obsługiwana przez menedżera sterowników LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!