Połączenie MariaDB i MySQL

Określa opcje dla baz danych MariaDB i MySQL.

Bezpośrednie połączenie z bazami danych MariaDB i MySQL

Nazwa bazy danych

Wprowadź nazwę bazy danych MariaDB lub MySQL. Zapytaj administratora bazy danych o poprawną nazwę.

Adres URL serwera

Wprowadź adres URL serwera bazy danych. To jest nazwa maszyny, na której działa baza danych MariaDB lub MySQL. Możesz także zastąpić nazwę hosta adresem IP serwera.

Numer portu

Wprowadź numer portu dla serwera bazy danych. Zapytaj administratora bazy danych o poprawny adres portu. Domyślny numer portu dla baz danych MySQL lub MariaDB to 3306.

Połącz używając ODBC (Open Database Connectivity)

Umożliwia połączenie z istniejącym źródłem danych ODBC ustanowionym na poziomie systemowym.

Połącz używając JDBC (Java Database Connectivity)

Umożliwia połączenie z istniejącym źródłem danych JDBC ustanowionym na poziomie systemowym.

Następna strona kreatora zależy od wybranego ODBC lub JDBC:

Połączenie ODBC

Połączenie JDBC

Uwierzytelnianie

Kreator bazy danych

Prosimy o wsparcie!