Połączenie dBASE

Ścieżka do plików dBASE

Określa ścieżkę dostępu do plików dBASE *.dbf.

Przeglądaj

Otwiera okno wyboru ścieżki.

Kreator bazy danych

Prosimy o wsparcie!