Ustawienia połączenia

Określa ustawienia połączenia z istniejącą bazą danych.

note

Opcje w tym oknie dialogowym będą się różnić w zależności od sterownika bazy danych wybranego w panelu Wybierz bazę danych w Kreatorze bazy danych. Strony pomocy dla określonych opcji są wymienione poniżej dla każdego sterownika bazy danych.


Wprowadź parametry połączenia

Określ parametry, aby połączyć się z wybraną bazą danych.

Utwórz nową

Wybierz ścieżkę i nazwę pliku nowego pliku bazy danych.

Przeglądaj

Wybierz istniejący plik bazy danych.

Inne opcje połączenia

Poniższe strony pomocy opisują opcje specyficzne dla każdego dostępnego sterownika bazy danych.

Prosimy o wsparcie!