Kreator typu połączenia

Zmienia typ połączenia dla bieżącej bazy danych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie bazy danych wybierz Edycja - Baza danych - Typ połączenia


Kreator typu połączenia składa się z trzech stron. Nie jest możliwe przeniesienie wszystkich ustawień między bazami danych dwóch różnych typów.

Za pomocą kreatora można na przykład otworzyć plik bazy danych zapisany w formacie, którego standardowo nie rozpoznaje żadna zainstalowana baza danych.

Typ bazy danych

Określ typ bazy danych do nawiązania połączenia.

Właściwości zaawansowane

Określa podstawowe opcje bazy danych.

Ustawienia dodatkowe

Określa dodatkowe opcje źródła danych.

Prosimy o wsparcie!