Właściwości bazy danych

Określa właściwości bazy danych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie bazy danych wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości


Właściwości zaawansowane

Określa podstawowe opcje bazy danych.

Ustawienia dodatkowe

Określa dodatkowe opcje źródła danych.

Prosimy o wsparcie!