Właściwości zaawansowane

Określa zaawansowane właściwości bazy danych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości - i kliknij kartę Właściwości zaawansowane


Wygenerowane wartości

Określa opcje automatycznie generowanych wartości dla nowych rekordów danych.

Ustawienia specjalne

Określa sposób traktowania danych w bazie danych.

Prosimy o wsparcie!