Indeksy

Umożliwia organizowanie indeksów bazy danych dBASE. Indeks zapewnia szybki dostęp do bazy danych; użytkownik musi jednak budować kwerendy w ramach zakresu zdefiniowanego w indeksie. Podczas projektowania tabeli indeksy można zdefiniować na karcie Indeksy.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych typu dBASE wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości, kliknij Indeksy.


Tabela

Wybierz tabelę bazy danych, którą chcesz zindeksować.

Indeksy tabeli

Wyświetla bieżące indeksy dla wybranej tabeli bazy danych. Aby usunąć indeks z listy, należy go kliknąć, a następnie kliknąć strzałkę w prawo.

Wolne indeksy

Wyświetla dostępne indeksy, które można przypisać do tabeli. Aby przypisać indeks do wybranej tabeli, należy kliknąć ikonę strzałki w lewo. Kliknięcie podwójnej strzałki w lewo powoduje przypisanie wszystkich indeksów.

<

Przenosi wybrany indeks na listę Indeksy tabeli.

<<

Przenosi wszystkie wolne indeksy na listę Indeksy tabeli.

>

Przenosi wybrane indeksy tabeli na listę Wolne indeksy.

>>

Przenosi wszystkie indeksy tabeli na listę Wolne indeksy.

Prosimy o wsparcie!