dBASE

Określa ustawienia bazy dBASE.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych typu dBASE wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości.


Aby z poziomu pakietu LibreOffice definiować relacje między tabelami, należy skorzystać ze sterowników JDBC lub ODBC.

Wyświetl nieaktywne rekordy

Wyświetla wszystkie rekordy pliku, w tym te oznaczone jako usunięte. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że rekordów nie można usunąć.

W formacie dBASE usunięte rekordy pozostają w pliku.

Aby przejrzeć zmiany wprowadzone w bazie danych, należy zamknąć połączenie z bazą, a następnie nawiązać je ponownie.

Zestaw znaków

Określa konwersję kodu, z której użyciem ma być wyświetlana zawartość bazy danych w pakiecie LibreOffice. Opcja ta nie ma wpływu na zawartość bazy danych. Aby użyć domyślnego zestawu znaków dla systemu operacyjnego, należy wybrać pozycję "Systemowy". W przypadku baz tekstowych i dBASE można wybrać tylko zestawy znaków, w których każdy znak ma jednakową długość (jest zakodowany za pomocą tej samej liczby bajtów).

Użyj ograniczeń nazewnictwa SQL92

Powoduje, że nazwa w źródle danych może zawierać tylko znaki zgodne z ograniczeniami narzucanymi przez standard SQL92. Wszelkie inne znaki są odrzucane. Każda nazwa musi rozpoczynać się od małej lub wielkiej litery albo znaku podkreślenia ( _ ). Na pozostałych pozycjach mogą znaleźć się litery, cyfry i podkreślenia kodu ASCII.

Indeksy

Otwiera okno dialogowe Indeksy, za pomocą którego można organizować indeksy bazy danych w bieżącej bazie dBASE.

Prosimy o wsparcie!