Data sources in LibreOffice

Selecting the Address Book

W pakiecie LibreOffice można zarejestrować różne źródła danych. Po rejestracji zawartość pól danych można wykorzystywać w polach i formantach. Takim źródłem danych jest systemowa książka adresowa.

LibreOfficeSzablony i kreatory pakietu rozmieszczają zawartość książki adresowej w polach. Po uaktywnieniu ogólne pola w szablonach zostają automatycznie zastąpione polami ze źródła danych książki adresowej.

To select the address book that you want to use, choose Tools - Address Book Source.

Opening a Data Source

Please support us!