Źródła danych w LibreOffice

Wybieranie książki adresowej

W pakiecie LibreOffice można zarejestrować różne źródła danych. Po rejestracji zawartość pól danych można wykorzystywać w polach i formantach. Takim źródłem danych jest systemowa książka adresowa.

LibreOfficeSzablony i kreatory pakietu rozmieszczają zawartość książki adresowej w polach. Po uaktywnieniu ogólne pola w szablonach zostają automatycznie zastąpione polami ze źródła danych książki adresowej.

Aby wybrać książkę adresową, wybierz Narzędzia - Źródło danych adresowych.

Otwieranie źródła danych

Prosimy o wsparcie!