Zastosuj kolumny

W eksploratorze źródła danych można skopiować tabelę, przeciągając ją i upuszczając w kontenerze tabeli. Okno dialogowe Zastosuj kolumny stanowi drugą część okna Kopiuj tabelę.

Istniejące kolumny

Lewe pole listy

Zawiera dostępne pola danych, które można umieścić w kopiowanej tabeli. Aby skopiować pole danych, kliknij jego nazwę, a następnie przycisk >. Aby skopiować wszystkie pola, kliknij przycisk >>.

Prawe pole listy

Zawiera pola, które mają się znaleźć w skopiowanej tabeli.

Przyciski

Dodaje lub usuwa wybrane pole (przycisk > lub < ) lub wszystkie pola (przycisk << lub >> ).

Następna strona

Prosimy o wsparcie!