Projekt indeksu

Okno dialogowe Projekt indeksu umożliwia definiowanie i edytowanie indeksów dla bieżącej tabeli.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Tabele. Wybierz Wstaw - Projekt tabeli lub Edycja - Edycja.


Projekt tabeli

Lista indeksów

Wyświetla listę dostępnych indeksów. Wybierz indeks z listy do edycji. Szczegóły wybranego indeksu są wyświetlane w oknie dialogowym.

Nowy indeks

Tworzy nowy indeks.

Usuń bieżący indeks

Usuwa bieżący indeks.

Zmień nazwę bieżącego indeksu

Zmienia nazwę bieżącego indeksu.

Zapisz bieżący indeks

Zapisuje bieżący indeks w źródle danych.

Zresetuj bieżący indeks

Resetuje bieżący indeks do ustawień, które miał w chwili uruchomienia okna dialogowego.

Szczegóły indeksu

Gdy tylko zmienisz szczegół bieżącego indeksu, a następnie wybierzesz inny indeks, zmiana zostanie natychmiast przekazana do źródła danych. Możesz wyjść z okna dialogowego lub wybrać inny indeks tylko wtedy, gdy zmiana została pomyślnie potwierdzona przez źródło danych. Możesz jednak cofnąć zmianę, klikając ikonę Resetuj bieżący indeks.

Unikatowy

Określa, czy bieżący indeks dopuszcza tylko unikatowe wartości. Zaznaczenie opcji Unikatowy zapobiega wprowadzaniu zduplikowanych danych w polu i zapewnia integralność danych.

Pola

Obszar Pola wyświetla listę pól w bieżącej tabeli. Możesz także wybrać wiele pól. Aby usunąć pole z listy wybranych, wybierz pustą pozycję na początku listy.

Pole indeksu

Wyświetla pola listy w bieżącej tabeli. Można wybrać więcej niż jedno pole.

Porządek sortowania

Określa porządek sortowania indeksów.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!