Wpisz / zmień hasło

Umożliwia wprowadzenie i potwierdzenie nowego lub zmienionego hasła. Jeśli zdefiniowano nowego użytkownika, wprowadź nazwę użytkownika w tym oknie dialogowym.

Użytkownik

Określa nazwę nowego użytkownika. To pole jest widoczne tylko w przypadku, gdy zdefiniowano nowego użytkownika.

Stare hasło

Wpisz tutaj stare hasło. To pole jest widoczne po otwarciu okna dialogowego przez Zmień hasło.

Hasło

Wpisz nowe hasło.

Potwierdź (hasło)

Ponownie wpisz nowe hasło.

Prosimy o wsparcie!