Menu kontekstowe tabeli

Menu kontekstowe kontenera tabel oferuje różne funkcje, które dotyczą wszystkich tabel bazy danych. Aby edytować konkretną tabelę w bazie danych, wybierz odpowiednią tabelę i otwórz jej menu kontekstowe.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Tabele.


note

W zależności od kontekstu możliwe jest, że nie wszystkie funkcje bieżącej bazy danych będą wyświetlane w menu kontekstowych. Na przykład polecenie Relacje służące do definiowania relacji między różnymi tabelami jest dostępne tylko w przypadku relacyjnych baz danych.


W zależności od wykorzystywanego systemu baz danych menu kontekstowe może zawierać następujące pozycje:

Otwórz

Polecenie Otwórz powoduje otwarcie zaznaczonego obiektu jako nowego zadania.

Jeśli tabela jest otwarta, dostępnych jest kilka funkcji do edycji danych.

Relacje

To polecenie otwiera okno Projekt relacji, w którym można zdefiniować relacje między różnymi tabelami bazy danych.

Utwórz łącze

To polecenie jest dostępne po zaznaczeniu obiektu. Łącze o nazwie "Łącze do xxx" (xxx oznacza nazwę obiektu) jest tworzone bezpośrednio w tym samym katalogu, w którym znajduje się zaznaczony obiekt.

Prosimy o wsparcie!