Table Context Menus

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

Aby wykonać tę operację...

In a database file window, click the Tables icon.


note

Depending on the context, it is possible that not all the functions for your current database will be listed in the context menus. For example, the Relationships command for defining relationships between various tables is only available with relational databases.


Depending on the database system used, you will find the following entries on the context menus:

Otwórz

Polecenie Otwórz powoduje otwarcie zaznaczonego obiektu jako nowego zadania.

If a table is open, there are several functions available to edit the data.

Relations

This command opens the Relation Design window, which allows you to define relationships between various database tables.

Utwórz łącze

To polecenie jest dostępne po zaznaczeniu obiektu. Łącze o nazwie "Łącze do xxx" (xxx oznacza nazwę obiektu) jest tworzone bezpośrednio w tym samym katalogu, w którym znajduje się zaznaczony obiekt.

Please support us!