Tabele

Tryb edycji danych tabeli umożliwia wyświetlanie danych jako wierszy rekordów z opcjonalnym filtrowaniem i sortowaniem tych danych. W tym trybie można również wprowadzać nowe rekordy, wprowadzać zmiany i usuwać istniejące rekordy.

W Pomocy pakietu LibreOffice znajdują się dodatkowe informacje na następujące tematy:

Utwórz nowy projekt tabeli lub edytuj istniejący

Źródła danych

Poniżej przedstawiono informacje o przeglądaniu i edycji tabel baz danych.

Znajdź rekord

W formularzach lub tabelach bazy danych można przeszukiwać pola danych, pola list i pola wyboru dla określonych wartości.

Sortowanie i filtrowanie danych

Sesje, klucze główne i obce

Menu kontekstowe tabeli

Menu kontekstowe kontenera tabel oferuje różne funkcje, które dotyczą wszystkich tabel bazy danych. Aby edytować konkretną tabelę w bazie danych, wybierz odpowiednią tabelę i otwórz jej menu kontekstowe.

Prosimy o wsparcie!