Projekt formularza

Formularz można przygotować z dowolnego dokumentu pakietu LibreOffice. Wystarczy dodać przynajmniej jeden formant formularza.

Otwiera pasek narzędzi Formanty formularza. Ten pasek narzędzi zawiera funkcje wymagane do edycji formularza. Więcej funkcji można znaleźć na paskach Projekt formularza oraz Więcej formantów.

W trybie projektowania formularzy możesz zawierać formanty, stosować do nich właściwości, definiować właściwości formularza i definiować podformularze.

Ikona Nawigatora formularza Ikona na pasku Projekt formularza otwiera Nawigator formularza.

Ikona Otwórz w trybie projektuIkona umożliwia zapisanie dokumentu formularza, aby zawsze otwierał się w trybie projektowania formularza.

Jeśli wystąpi błąd podczas przypisywania właściwości do obiektów zawartych w formularzu (na przykład podczas przypisywania nieistniejącej tabeli bazy danych do obiektu), pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie. Ten komunikat o błędzie może zawierać przycisk Więcej. Jeśli klikniesz Więcej, pojawi się okno dialogowe zawierające więcej informacji o bieżącym problemie.

Prosimy o wsparcie!