Brakujący element

Jeśli zostanie otwarta kwerenda, w której tabele lub pola już nie istnieją, zostanie wyświetlone okno dialogowe Brakujący element. W tym oknie wyświetlana jest lista brakujących tabel lub pól, których nie można zinterpretować. Tutaj można zdecydować, jak postępować.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Kwerendy, a następnie wybierz Edycja - Edycja.
Jeśli pola, do których się odwołujesz, już nie istnieją, zobaczysz to okno dialogowe.


Jak kontynuować?

Dostępne są trzy opcje:

Czy naprawdę chcesz otworzyć kwerendę w widoku graficznym?

Pozwala otworzyć kwerendę w Widoku projektu pomimo brakujących elementów. Ta opcja umożliwia również określić, czy inne błędy mają być ignorowane.

Kwerenda jest otwierana w widoku projektu (interfejsie graficznym). Brakujące tabele są wyświetlane jako puste, a nieprawidłowe pola pojawiają się wraz z ich (nieprawidłowymi) nazwami na liście pól. Dzięki temu możesz pracować dokładnie z tymi polami, które spowodowały błąd.

Otwórz kwerendę w widoku SQL

Umożliwia otwarcie projektu kwerendy w trybie SQL i interpretację kwerendy jako natywnej kwerendy SQL. Trym macierzysty SQL można opuścić jedynie po pełnym zinterpretowaniu instrukcji LibreOffice (co jest możliwe tylko w przypadku, gdy tabele lub pola wykorzystane w kwerendzie istnieją).

Nie otwieraj kwerendy

Umożliwia anulowanie procedury i określenie, że kwerenda ma nie być otwierana. Ta opcja odpowiada funkcji przycisku Anuluj.

Ignoruj również podobne błędy

Jeśli wybrano pierwszą opcję, ale kwerenda i tak ma zostać otwarta w widoku graficznym pomimo brakujących elementów, tutaj można określić, czy inne błędy mają być ignorowane. Wybranie tej opcji powoduje, że w bieżącym procesie otwierania nie są wyświetlane komunikaty o błędach, jeśli kwerenda nie może zostać prawidłowo zinterpretowana.

Prosimy o wsparcie!