.

Kwerendy

"Zapytanie" to specjalny widok tabeli. Zapytanie może wyświetlać wybrane rekordy lub wybrane pola w rekordach; może również sortować te rekordy. Zapytanie może dotyczyć jednej tabeli lub wielu tabel, jeśli są one połączone wspólnymi polami danych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Kwerendy.


Użyj zapytań, aby znaleźć rekordy z tabel danych na podstawie określonych kryteriów. Wszystkie zapytania utworzone do bazy danych są wymienione pod wpisem Zapytania. Ponieważ ten wpis zawiera zapytania do bazy danych, jest również nazywany "kontenerem zapytań".

Drukowanie kwerendy

Aby wydrukować kwerendę lub tablicę:

  1. Otwórz dokument tekstowy (lub dokument arkusza kalkulacyjnego, jeśli wolisz określone funkcje drukowania tego typu dokumentów).

  2. Otwórz plik bazy danych i kliknij ikonę Tabela, jeśli chcesz wydrukować tabelę, lub kliknij ikonę Kwerenda, jeśli chcesz wydrukować kwerendę.

  3. Przeciągnij nazwę tabeli lub kwerendy do otwartego dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw kolumny bazy danych.

  4. Określ, które kolumny (pola danych) chcesz uwzględnić. Można również kliknąć przycisk Autoformatowanie i wybrać odpowiednie formatowanie. Zamknij okno dialogowe.

    Zapytanie lub tabela zostaną wstawione do dokumentu.

  5. Wydrukuj dokument wybierając Plik - Drukuj.

tip

Możesz także otworzyć widok źródła danych (Ctrl+Shift+F4), zaznaczyć całą tabelę bazy danych w widoku źródła danych (kliknij w lewym górnym rogu tabeli), a następnie przeciągnąć zaznaczenie do dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.


Sortowanie i filtrowanie danych

Umożliwia sortowanie i filtrowanie danych w tabeli kwerend.

Projekt kwerendy

Za pomocą Projektu kwerendy możesz tworzyć i edytować kwerendę lub widok.

Pasek projektu kwerendy

Do sterowania wyświetlaniem danych podczas tworzenia lub edycji kwerendy SQL służy pasek Projekt kwerendy.

Kwerenda w wielu tabelach

Wynik kwerendy może zawierać dane z kilku tabel, jeśli są one połączone odpowiednimi polami danych.

Formułowanie kryteriów kwerendy

Możesz dowiedzieć się, jakich operatorów i poleceń można użyć do sformułowania warunków filtrowania dla kwerendy.

Wykonywanie funkcji

Możesz wykonywać obliczenia z danymi z tabeli i przechowywać wyniki jako wynik kwerendy.

Prosimy o wsparcie!