.

Kwerendy

"Zapytanie" to specjalny widok tabeli. Zapytanie może wyświetlać wybrane rekordy lub wybrane pola w rekordach; może również sortować te rekordy. Zapytanie może dotyczyć jednej tabeli lub wielu tabel, jeśli są one połączone wspólnymi polami danych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Kwerendy.


Użyj zapytań, aby znaleźć rekordy z tabel danych na podstawie określonych kryteriów. Wszystkie zapytania utworzone do bazy danych są wymienione pod wpisem Zapytania. Ponieważ ten wpis zawiera zapytania do bazy danych, jest również nazywany "kontenerem zapytań".

Drukowanie kwerendy

Aby wydrukować kwerendę lub tablicę:

  1. Otwórz dokument tekstowy (lub dokument arkusza kalkulacyjnego, jeśli wolisz określone funkcje drukowania tego typu dokumentów).

  2. Otwórz plik bazy danych i kliknij ikonę Tabela, jeśli chcesz wydrukować tabelę, lub kliknij ikonę Kwerenda, jeśli chcesz wydrukować kwerendę.

  3. Przeciągnij nazwę tabeli lub kwerendy do otwartego dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw kolumny bazy danych.

  4. Decide which columns = data fields you want to include. You can also click the AutoFormat button and select a corresponding formatting type. Close the dialog.

    The query or table will be inserted into your document.

  5. Print the document by choosing File - Print.

tip

You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.


Sorting and Filtering Data

Allows you to sort and filter the data in a query table.

Query Design

With the Query Design, you can create and edit a query or view.

Pasek projektu kwerendy

Do sterowania wyświetlaniem danych podczas tworzenia lub edycji kwerendy SQL służy pasek Projekt kwerendy.

Query Through Several Tables

The query result can contain data from several tables if these are linked to each other by suitable data fields.

Formulating Query Criteria

You can find out which operators and commands can be used to formulate the filter conditions for a query.

Executing Functions

You can perform calculations with the data of a table and store the results as a query result.

Prosimy o wsparcie!