Właściwości LibreOffice Chart

Wykresy umożliwiają przedstawienie danych, a tym samym ich wizualizację.

Źródłem danych dla wykresu może być arkusz programu Calc lub tabela w dokumencie programu Writer. Wykres osadzony w dokumencie zawierającym dane źródłowe pozostaje z nimi połączonymi i w przypadku ich zmiany jest automatycznie aktualizowany.

Typy wykresów

Dostępne typy obejmują dwuwymiarowe i trójwymiarowe wykresy słupkowe, liniowe, giełdowe i inne. Zmiana wykresu jest możliwa za pomocą kilku kliknięć myszą.

Formatowanie indywidualne

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy oraz ikony i polecenia menu umożliwiają dostęp do opcji dostosowania poszczególnych elementów wykresu, takich jak osie, etykiety danych i legendy.

Prosimy o wsparcie!