Używanie wykresów w LibreOffice

External video

Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube Privacy Policy

LibreOffice umożliwia graficzną prezentację danych w postaci wykresu. Pozwala to przeprowadzić wzrokowe porównanie serii danych i dostrzec tendencje występujące w nich tendencje.

Instrukcje dotyczące wykresów

Wykresy mogą powstać w oparciu o następujące dane:

 1. Wartości arkusza kalkulacyjnego z zakresu komórek programu Calc

 2. Wartości komórek z tabeli programu Writer

 3. Wartości wprowadzone w oknie dialogowym Tabela danych wykresu (wykresy można utworzyć w programie Writer, Draw lub Impress, a następnie skopiować i wkleić do arkusza programu Calc)

Wstawianie wykresu

Wstawianie wykresów

Wybieranie typu wykresu

Edycja wykresu

 1. Kliknij wykres, aby edytować właściwości obiektu:

  Rozmiar i pozycja na bieżącej stronie.

  wyrównanie, zawijanie tekstu, krawędzie zewnętrzne i inne.

 2. Kliknij wykres dwukrotnie, aby uruchomić tryb edycji wykresu:

  Wartości danych wykresu (dla wykresów z własnymi danymi).

  Typ wykresu, osie, tytuły, ściany, siatka itd.

 3. Kliknij dwukrotnie element wykresu w trybie edycji wykresu:

  Kliknij dwa razy oś w celu edycji skali, typu, koloru i innych właściwości.

  Kliknij dwukrotnie punkt danych, aby zaznaczyć i edytować serie danych, do której punkt należy.

  Po wybraniu serii danych kliknij, a następnie kliknij dwukrotnie jeden punkt danych, aby edytować jego właściwości (np. jeden słupek na wykresie słupkowym).

  Kliknij dwukrotnie legendę, aby zaznaczyć i edytować legendę. Kliknij, a następnie kliknij dwukrotnie symbol w zaznaczonej legendzie w celu edytowania powiązanej serii danych.

  Kliknij dwukrotnie dowolny inny obiekt wykresu lub kliknij obiekt i otwórz menu Format, aby edytować właściwości.

 4. Kliknij poza wykresem, aby zakończyć pracę w trybie edycji.

Ikona wskazówki

Aby sporządzić wysokiej jakości wydruk wykresu, wyeksportuj go do pliku PDF, a następnie wydrukuj ten plik.


W trybie edycji wykresów widoczny jest pasek formatowania przeznaczony dla wykresów położonych w pobliżu górnego obramowania dokumentu. Pasek rysunku dla wykresów występuje obok dolnego obramowania dokumentu. Pasek ten przedstawia podzbiór ikon z paska narzędzi Rysunek w programach Draw i Impress.

Każdy obiekt na wykresie można kliknąć prawym przyciskiem myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe. Znajduje się w nim wiele poleceń, które pozwalają na sformatowanie wybranego obiektu.

Edycja tytułów wykresów

Edycja osi wykresu

Edycja legend wykresów

Dodawanie tekstur do słupków wykresu

Widok 3D

Pomoc dotycząca korzystania z pomocy

Pomoc odnosi się do domyślnych ustawień programu działającego w systemie z również domyślnymi ustawieniami. Opisy kolorów, ruchów myszy i innych elementów możliwych do konfigurowania mogą się różnić od tych występujących w programie i systemie.

Please support us!