Skróty klawiaturowe dla wykresów

Podczas pracy z wykresami możesz używać następujących skrótów klawiaturowych.

Można także używać ogólnych skrótów klawiaturowych programu LibreOffice.

Skróty klawiaturowe dla wykresów

Skróty klawiaturowe

Rezultat

Tab

Zaznacz następny obiekt.

Shift+Tab

Zaznacz poprzedni obiekt.

Home

Zaznacz pierwszy obiekt.

End

Zaznacz ostatni obiekt.

Esc

Anuluj zaznaczenie

strzałka w górę, w dół, w lewo, w prawo

Przesuwa obiekt w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

strzałka w górę, w dół, w lewo lub w prawo w wykresach kołowych

Przesuwa zaznaczony fragment wykresu w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

F2 w tytułach

Przechodzi do trybu wprowadzania tekstu.

F3

Otwiera grupę, aby umożliwić edycję poszczególnych składników (w legendzie i seriach danych).

+ F3

Zamyka grupę (w legendzie i seriach danych).

+/-

Zmniejsza lub powiększa wykres

+/- w wykresach kołowych

Zbliża lub oddala zaznaczony fragment koła od całości wykresu kołowego.

Prosimy o wsparcie!