Kreator wykresów – Zakres danych

Na tej stronie Kreatora wykresów można wybrać jedno pojedyncze źródło zakresu danych. Zakres może się składać z więcej niż jednego prostokątnego zakresu komórek.

Ikona wskazówki

Aby uzyskać większą kontrolę nad zakresami danych, przejdź na stronę Kreator wykresów – Seria danych.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.

Kliknij wykres dwukrotnie, po czym wybierz Format - Zakresy danych


To okno dialogowe jest dostępne tylko w przypadku wykresów sporządzonych w oparciu o tabelę programu Calc lub Write.

Naciśnij Shift+F1 i wskaż formant, aby dowiedzieć się więcej o tym formancie.

Określanie zakresu danych

 1. Wybierz zakres danych. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  W polu tekstowym wprowadź zakres danych.

  Przykładowy zakres danych w programie Calc to "$Arkusz1.$B$3:$B$14". Trzeba pamiętać, że zakres danych może obejmować więcej niż jeden obszar w arkuszu kalkulacyjnym, np. "$Arkusz1.A1:A5;$Arkusz1.D1:D5" to również poprawny zakres danych. Przykładowy zakres danych w programie Writer to "Tabela1.A1:E4".

  W programie Calc kliknij polecenie Wybierz zakres danych, aby zminimalizować okno dialogowe, a następnie przeciągnij kursor nad obszarem komórek i wybierz zakres danych.

  Aby utworzyć zakres danych z wielu obszarów komórek, które nie sąsiadują ze sobą, wprowadź pierwszy zakres, a następnie ręcznie wpisz średnik na końcu pola tekstowego i wprowadź pozostałe zakresy. Zastosuj średniki jako separatory między zakresami.

 2. Kliknij jedną z opcji serii danych w wierszach lub w kolumnach.

 3. Sprawdź, czy zakres danych ma przypisane etykiety w pierwszym wierszu, w pierwszej kolumnie albo w obu.

Na podglądzie widać ostateczny wygląd wykresu.

Prosimy o wsparcie!