Kreator wykresów – Typ wykresu

Na pierwszej stronie Kreatora wykresów można wybrać typ wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Naciśnij Shift+F1 i wskaż formant, aby dowiedzieć się więcej o tym formancie.

Wybieranie typu wykresu

  1. Wybierz główny typ wykresu: kliknij dowolny wpis z etykietą Kolumnowy, Słupkowy, Kołowy itd.

    Zawartość po prawej stronie zmieni się i – w zależności od głównego typu wykresu – będzie dostępnych więcej opcji.

  2. Można też kliknąć dowolną opcję. Zmieniając ustawienia w kreatorze obserwuj podgląd w dokumencie, aby sprawdzić wygląd wykresu.

Naciśnij klawisze Shift+F1 i wskaż element sterujący, aby wyświetlić tekst rozszerzonej pomocy.

Kliknij przycisk Zakończ na dowolnej stronie kreatora, aby zamknąć kreatora i utworzyć wykres używając bieżących ustawień.

Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnej strony kreatora lub kliknij wpisy po lewej stronie, aby przejść do odpowiedniej strony.

Kliknij przycisk Wstecz, aby przejść do poprzedniej strony kreatora.

Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć kreatora bez tworzenia wykresu.

Prosimy o wsparcie!