Kreator wykresów – Elementy wykresu

Na tym ekranie Kreatora wykresów można określić, które elementy wykresu mają być pokazywane.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Wprowadzanie elementów wykresu

Wprowadź tytuły lub kliknij elementy, które mają być pokazywane na bieżącym wykresie.

Tytuły

Po wprowadzeniu tekstu tytułu, podtytułu lub opisu osi przy wykresie zostanie zarezerwowana przestrzeń niezbędna do wyświetlenia tekstu. Jeśli żaden tekst nie zostanie wprowadzony, żadna przestrzeń nie zostanie zarezerwowana i będzie więcej miejsca na wyświetlenie wykresu.

Nie można połączyć tekstu tytułu z komórką. Tekst trzeba wprowadzić bezpośrednio.

Po ukończeniu wykresu za pomocą menu Format można zmienić jego położenie oraz inne właściwości.

Legenda

W legendzie wyświetlane są etykiety z pierwszego wiersza lub kolumny, albo z zakresu ustanowionego w oknie dialogowym Seria danych. Jeśli wykres nie zawiera etykiet, w legendzie wyświetlany jest tekst typu „Wiersz 1, Wiersz 2...” lub „Kolumna A, Kolumna B...” zgodnie z oznaczeniem liczbowym wiersza lub oznaczeniem literowym kolumny danych wykresu.

Tekstu nie można wprowadzić bezpośrednio; jest on automatycznie generowany z zakresu komórek Nazwa.

Wybierz jedną z opcji pozycji. Gdy wykres będzie ukończony, za pomocą menu Format można określić inne pozycje.

Siatki

Widoczne linie siatki pozwalają oszacować wartości danych na wykresie.

Odległość między liniami siatki odpowiada ustawieniom interwału na karcie Skala we właściwościach osi.

W wykresach kołowych linie siatki są niedostępne.

Elementy dodatkowe

W celu wstawienia elementów dodatkowych użyj menu Wstaw w trybie edycji wykresu. Można tam zdefiniować następujące elementy:

  1. Osie pomocnicze

  2. Pomocnicza siatka

  3. Etykiety danych

  4. Statystyka, np. wartość średnia, słupki błędów i krzywa regresji

Please support us!