Wykres XY (punktowy)

Na pierwszej stronie Kreatora wykresów można wybrać typ wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Punktowy (XY)

Podstawowa forma wykresu XY jest oparta na jednej serii danych, składającej się z nazwy, listy wartości x oraz listy wartości y. Każda para wartości (x|y) jest widoczna w postaci punktu w układzie współrzędnych. Nazwa serii danych jest skojarzona z wartościami y i jest widoczna w legendzie.

Wybierz wykres XY dla następujących przykładowych zadań:

  1. skalowanie osi x

  2. generowanie sparametryzowanej krzywej, takiej jak spirala

  3. rysowanie grafu funkcji

  4. badanie związku statystycznego zmiennych ilościowych

Wykres XY może obejmować więcej niż jedną serię danych.

Warianty wykresu XY

Wariant wykresu XY można wybrać na pierwszej stronie Kreatora wykresów lub wybierając opcję Format – Typ wykresu dla wykresu w trybie edycji.

Wykres jest tworzony z ustawieniami domyślnymi. Po zakończeniu wykresu możesz edytować jego właściwości, aby zmienić wygląd. Style linii i ikony można zmienić na stronie zakładki Linia w oknie dialogowym właściwości serii danych.

Aby otworzyć okno dialogowe Seria danych, dwukrotnie kliknij dowolny punkt. Okno to służy do zmiany wielu właściwości serii danych.

W przypadków wykresów dwuwymiarowych można wybrać polecenie Wstaw - Słupki błędów Y, aby włączyć wyświetlanie słupków błędów.

Linie wartości średniej i krzywe regresji można wyświetlić, używając poleceń dostępnych w menu Wstaw.

Tylko punkty

Każdy punkt danych jest reprezentowany przez ikonę. W programie LibreOffice dla każdej serii danych domyślnie stosowane są ikony o różnych kształtach i kolorach. Kolory domyślne konfiguruje się w oknie – Wykresy – Kolory domyślne.

Tylko linie

W tym wariancie wykreślane są linie proste od jednego punktu danych do następnego. Punkty danych nie są widoczne w postaci ikon.

Kolejność rysowania jest zgodna z kolejnością w serii danych. Zaznacz opcję Sortuj wg wartości X, aby linie zostały wykreślone zgodnie z kolejnością wartości x. Sortowanie dotyczy tylko wykresu, a nie danych w tabeli.

Punkty i linie

W tym wariancie jednocześnie widoczne są punkty i linie.

Liniowy 3D

Linie są wyświetlane w postaci tasiemek. Punkty danych nie są widoczne w postaci ikon. Po ukończeniu wykresu wybierz opcję Widok 3D, aby ustawić takie właściwości, jak oświetlenie i kąt widzenia.

Wygładź linie

Wybierz Gładki z menu rozwijanego Typ linii, aby narysować krzywe zamiast odcinków linii prostej.

Kliknij opcję Właściwości, aby ustalić szczegóły dotyczące krzywych.

Sześcienna krzywa sklejana interpoluje punkty danych przy pomocy wielomianów o stopniu 3. Przejścia między elementami wielomianów są płynne, mają to samo nachylenie i zakrzywienie.

Rozdzielczość określa, ile odcinków linii oblicza się w celu wykreślenia elementu wielomianu między dwoma punktami danych. Po kliknięciu dowolnego punktu danych wyświetlane są punkty pośrednie.

B-Sklejana wykorzystuje parametryczną, interpolację krzywej B-sklejanej. Te krzywe są zbudowane kawałkami z wielomianów. Stopień wielomianów określa stopień tych wielomianów.

Linie schodkowe

Wybierz Schodkowy z menu rozwijanego Typ linii, aby narysować linie krokami z punktu do punktu zamiast odcinków linii prostej.

Kliknij opcję Właściwości, aby ustalić szczegóły dotyczące krzywych.

Są 4 różne typy kroku:

Prosimy o wsparcie!