Wykres kołowy

Na pierwszej stronie Kreatora wykresów można wybrać typ wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Kołowy

Na wykresie kołowym wartości są odzwierciedlone w postaci wycinków koła. Długość łuku lub obszar wycinka są proporcjonalne do odwzorowywanej wartości.

Kołowy – w przypadku tego podtypu wykresu kolorowe wycinki koła odpowiadają danym z jednej tylko kolumny danych. Na utworzonym wykresie można kliknąć i przeciągnąć dowolny wycinek, aby odłączyć go od reszty koła lub przyłączyć go z powrotem.

Rozsunięty kołowy – w przypadku tego podtypu wykresu wycinki są oddzielone od siebie. Na utworzonym wykresie można kliknąć i przeciągnąć dowolny wycinek, aby odsunąć go wzdłuż promienia od środka koła.

Pierścieniowy – ten podtyp wykresu może odwzorować wiele kolumn danych. Każda kolumna danych jest widoczna jako pierścień, wewnątrz którego można wykreślić kolejną kolumnę danych. Na utworzonym wykresie można kliknąć i przeciągnąć zewnętrzny wycinek, aby odsunąć go wzdłuż promienia od środka pierścienia.

Rozsunięty pierścieniowy – w przypadku tego podtypu wykresu zewnętrzne wycinki są oddzielone od reszty pierścienia. Na utworzonym wykresie można kliknąć i przeciągnąć zewnętrzny wycinek, aby odsunąć go wzdłuż promienia od środka koła.

Prosimy o wsparcie!