Wykres siatkowy

Na pierwszej stronie Kreatora wykresów można wybrać typ wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Siatkowy

Na wykresie siatkowym wartości danych są widoczne jako punkty połączone liniami, a całość jest kreślona na siatce przypominającej pajęczą sieć lub ekran radaru.

Dla każdego wiersza danych wykreślany jest promień, na który nanoszone są dane. Wszystkie wartości danych są wyświetlane w tej samej skali, dlatego wszystkie powinny mieć mniej więcej tę samą wielkość.

Prosimy o wsparcie!