Wykresy dymkowe

Na pierwszej stronie Kreatora wykresów można wybrać typ wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Dymek

Wykres dymkowy pokazuje związek trzech zmiennych. Dwie zmienne są używane do umieszczenia dymku na osi X i Y, a od trzeciej zależy względna wielkość każdego dymku.

W oknie dialogowym szeregu danych dla wykresu dymkowego jest dostępne pole, w którym można wprowadzić zakres danych, od którego zależy rozmiar dymków.

Prosimy o wsparcie!