Wykres warstwowy

Na pierwszej stronie Kreatora wykresów można wybrać typ wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Warstwowy

Na wykresie warstwowym wartości są przedstawiane jako punkty na osi y. Oś x reprezentuje kategorie. Wartości y każdej serii danych są połączone linią. Obszar między sąsiadującymi liniami jest wypełniony kolorem. Celem wykresu warstwowego jest uwypuklenie zmian między kolejnymi kategoriami.

Normalny – w przypadku tego podtypu wykresu wszystkie wartości są rysowane jako wartości bezwzględne na osi y. Najpierw rysowana jest warstwa dla ostatniej kolumny w zakresie danych, następnie dla przedostatniej itd. Jako ostatnia rysowana jest warstwa dla pierwszej kolumny z danymi. Dlatego jeśli wartości w pierwszej kolumnie są większe niż inne wartości, ostatnia rysowana warstwa zasłoni inne warstwy.

Skumulowany – w przypadku tego podtypu wykresu wartości są rysowane jako skumulowane jedne na drugich. Wszystkie wartości są widoczne i żaden zestaw danych nie jest zasłonięty przez inne. Jednak wartości y nie odzwierciedlają już wartości bezwzględnych, z wyjątkiem ostatniej kolumny, która jest rysowana na spodzie skumulowanych warstw.

Procentowy – w przypadku tego podtypu wykresu wartości są rysowane jako skumulowane jedne na drugich i skalowane jako wartości procentowe sumy kategorii.

Prosimy o wsparcie!