Właściwości linii krokowej

Na wykresie z liniami (wykres liniowy lub punktowy) można wybrać opcję łączenia punktów krokami zamiast linii prostych. Niektóre opcje wpływają na właściwości tych kroków.

Aby wykonać tę operację...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Różne typy kroku

Please support us!