Właściwości linii krokowej

Na wykresie z liniami (wykres liniowy lub punktowy) można wybrać opcję łączenia punktów krokami zamiast linii prostych. Niektóre opcje wpływają na właściwości tych kroków.

Aby wykonać tę operację...

W oknie dialogowym Typ wykresu na wykresie liniowym lub wykresie XY, który wyświetla linie, wybierz opcję Schodkowy z listy rozwijanej Typ linii, a następnie kliknij przycisk Właściwości.


Różne typy kroku

Prosimy o wsparcie!