Właściwości wykresu liniowego wygładzonego

Na wykresie z liniami (wykres liniowy lub punktowy) można wybrać opcję wyświetlania krzywych zamiast linii prostych. Niektóre opcje wpływają na właściwości tych krzywych.

Aby wykonać tę operację...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Zmiana właściwości linii

  1. Wybierz sześcienną krzywą sklejaną lub krzywą B-sklejaną.

    Są to modele matematyczne, które wpływają na wyświetlanie krzywych. Krzywe są tworzone przez połączenie segmentów wielomianów.

  2. Opcjonalnie ustaw rozdzielczość. Zastosowanie wyższych wartości daje bardziej wygładzone linie.

  3. Dla krzywej linii B-sklejanej opcjonalnie ustaw stopień wielomianu.

Please support us!