Wybieranie typu wykresu

Na pierwszej stronie Kreatora wykresów można wybrać typ wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Dostępne typy wykresów

Wybierz jeden z poniższych typów wykresów, w zależności od typu danych i zamierzonego efektu prezentacji.

Ikona i Ikona

Ikona

Ikona

Ikona

Ikona

Ikona

Ikona

Ikona

Ikona

 

Prosimy o wsparcie!