Rozmieszczenie

Umożliwia zmianę ustalonej kolejności serii danych w wykresie.

Pozycja danych w tabeli danych nie ulega zmianie. Te polecenia są dostępne wyłącznie po wstawieniu wykresu w programie LibreOffice Calc.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Rozmieszczenie (Wykresy)

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozmieszczenie (Wykresy)


Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli dane są wyświetlane w kolumnach. Nie jest możliwe przełączenie na wyświetlanie w wierszach.


Przesuń do przodu

Przesuwa zaznaczoną serię danych do przodu (w prawo).

Przesuń do tyłu

Przenosi zaznaczoną serię danych do tyłu (w lewo).

Prosimy o wsparcie!