Obszar wykresu

Otwiera okno dialogowe Obszar wykresu, które umożliwia zmianę właściwości obszaru wykresu. Obszar wykresu to tło znajdujące się za wszystkimi elementami wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Obszar wykresu (Wykresy)


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!