Podstawa wykresu

Otwiera okno dialogowe Podstawa wykresu, które umożliwia zmianę właściwości podstawy wykresu. Podstawa wykresu to obszar znajdujący się w dolnej części wykresów 3D. Ta funkcja jest dostępna tylko dla wykresów 3D.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Podstawa wykresu (Wykresy)


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!