Ściana wykresu

Otwiera okno dialogowe Ściana wykresu, które umożliwia zmianę właściwości ściany wykresu. Ściana wykresu to "pionowe" tło znajdujące się za obszarem danych wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Ściana wykresu - okno dialogowe Ściana wykresu


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!