Siatka

Otwiera podmenu umożliwiające wybór siatki do sformatowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Siatka (Wykresy)


Główna siatka osi X

Otwiera okno dialogowe Siatka, które umożliwia określenie właściwości siatki.

Główna siatka osi Y

Otwiera okno dialogowe Siatka, które umożliwia określenie właściwości siatki.

Główna siatka osi Z

Otwiera okno dialogowe Siatka, które umożliwia określenie właściwości siatki.

Pomocnicza siatka osi X

Otwiera okno dialogowe Siatka, które umożliwia określenie właściwości siatki.

Pomocnicza siatka osi Y

Otwiera okno dialogowe Siatka, które umożliwia określenie właściwości siatki.

Pomocnicza siatka osi Z

Otwiera okno dialogowe Siatka, które umożliwia określenie właściwości siatki.

Wszystkie siatki osi

Otwiera okno dialogowe Siatka, które umożliwia określenie właściwości siatki.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!