Pozycjonowanie

Steruje położeniem osi.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Oś - Oś X - Pozycjonowanie (Wykresy)


Linia osi

Wybierz miejsce, w którym ma nastąpić przecięcie z drugą osią: na początku, na końcu, w określonym miejscu lub w określonej kategorii.

Oś pozycji

Na znacznikach podziałki

Określa, że oś jest umieszczona na pierwszym/ostatnim znaczniku podziałki. To sprawia, że wizualna reprezentacja punktów danych zaczyna się/kończy na osi wartości.

Między znacznikami podziałki

Określa, że oś jest umieszczona między znacznikami podziałki. To sprawia, że wizualna reprezentacja punktów danych zaczyna/kończy się w pewnej odległości od osi wartości.

Etykiety

Umieść etykiety

Wybierz miejsce, w którym mają zostać umieszczone etykiety: przy osi, przy osi (po drugiej stronie), na zewnątrz początku lub na zewnątrz końca.

Znaczniki podziałki

Główne:

Określa umieszczenie znaczników po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie osi. Można aktywować obie opcje. Znaczniki zostaną umieszczone po obu stronach osi.

Wewnątrz

Umieszcza znaczniki po wewnętrznej stronie osi

Na zewnątrz

Umieszcza znaczniki po zewnętrznej stronie osi.

Pomocnicze:

Ta sekcja zawiera ustawienia dotyczące kresek podziałki umieszczanych między znacznikami osi. Można zaznaczyć oba pola wyboru. Spowoduje to utworzenie kresek znaczników przecinających linię osi.

Wewnątrz

Umieszcza znaczniki podziałki po wewnętrznej stronie linii osi.

Na zewnątrz

Umieszcza znaczniki podziałki po zewnętrznej stronie linii osi.

Umieść znaczniki

Wybierz miejsce, w którym mają zostać umieszczone znaczniki: na etykietach, na osiach lub na osiach i na etykietach.

Prosimy o wsparcie!