Pozycjonowanie

Steruje położeniem osi.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Format - Oś - Oś X - zakładka Pozycja (Wykresy)


Linia osi

Wybierz miejsce, w którym ma nastąpić przecięcie z drugą osią: na początku, na końcu, w określonym miejscu lub w określonej kategorii.

Position Axis

On tick marks

Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.

Between tick marks

Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.

Etykiety

Umieść etykiety

Wybierz miejsce, w którym mają zostać umieszczone etykiety: przy osi, przy osi (po drugiej stronie), na zewnątrz początku lub na zewnątrz końca.

Znaczniki podziałki

Główne:

Określa umieszczenie znaczników po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie osi. Można aktywować obie opcje. Znaczniki zostaną umieszczone po obu stronach osi.

Wewnątrz

Umieszcza znaczniki po wewnętrznej stronie osi

Na zewnątrz

Umieszcza znaczniki po zewnętrznej stronie osi.

Pomocnicze:

Ta sekcja zawiera ustawienia dotyczące kresek podziałki umieszczanych między znacznikami osi. Można zaznaczyć oba pola wyboru. Spowoduje to utworzenie kresek znaczników przecinających linię osi.

Wewnątrz

Umieszcza znaczniki podziałki po wewnętrznej stronie linii osi.

Na zewnątrz

Umieszcza znaczniki podziałki po zewnętrznej stronie linii osi.

Umieść znaczniki

Wybierz miejsce, w którym mają zostać umieszczone znaczniki: na etykietach, na osiach lub na osiach i na etykietach.

Please support us!