Skala

Kontroluje skalowanie osiami X i Y.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Oś - Oś Y - Skala (Wykresy)


Skale osi są automatycznie dobierane przez LibreOffice, aby zapewnić optymalne wyświetlanie wszystkich wartości.

W celu osiągnięcia określonych rezultatów można ręcznie zmienić skalę osi. Przesuwając linię zerową wykresu do góry, można na przykład spowodować, że będą wyświetlane tylko górne części kolumn.

Skala

W tym obszarze można wprowadzić wartości do podzielenia osi na przedziały. Można automatycznie ustawić wartości Minimum, Maksimum, Przedział główny, Przedział pomocniczy oraz Wartości odniesienia.

Minimum

Określa minimalną wartość początku osi.

Maksimum

Określa maksymalną wartość końca osi.

Przedział główny

Określa przedział dla głównego podziału osi. Główny przedział nie może być większy niż obszar danych.

Przedział pomocniczy

Określa przedział dla podrzędnego (pomocniczego) podziału osi.

Wartość odniesienia

Określa miejsce wyświetlania wartości wzdłuż osi.

Automatycznie

Aby zmodyfikować wartości należy najpierw wyłączyć pole wyboru Automatycznie.

Ikona notatki

Opcja ta nie zezwala na automatyczne skalowanie i powinna być wyłączona podczas pracy z "ustalonymi" wartościami.


Skala logarytmiczna

Określa, że osie mają zostać podzielone w sposób logarytmiczny.

Ikona notatki

Ta funkcja powinna być stosowana w przypadku pracy z wartościami, między którymi występują bardzo duże różnice. Zastosowanie skali logarytmicznej umożliwia utworzenie podziałki o równomiernie rozłożonych liniach, ale rosnących lub malejących wartościach.


Kierunek odwrotny

Określa, w którym miejscu na osi są wyświetlone mniejsze i większe wartości. Jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, zastosowanie ma kierunek matematyczny. Oznacza to, że w przypadku kartezjańskiego układu współrzędnych oś x wyświetla mniejsze wartości po lewej stronie, a oś y wyświetla mniejsze wartości na dole. W przypadku biegunowego układu współrzędnych matematyczny kierunek osi kąta biegnie w kierunku przeciwnym, a oś radianów przebiega od wewnątrz do zewnątrz.

Typ

Dla niektórych typów osi, możliwy jest wybór formatu jako tekst lub data, lub automatyczne wykrycie typu. Dla osi typu "Data" można ustawić następujące opcje.

Minimalna i maksymalna wartość do wyświetlenia na końcach skali.

Rozdzielczość może zostać ustawiona na pokazywanie dni, miesięcy lub lat jako okresu.

Główne odstępy mogą zostac ustawione tak, aby reprezentowały określoną ilość dni, miesięcy lub lat.

Dodatkowe odstępy mogą zostać ustawione tak, aby reprezentowały określoną ilość dni, miesięcy lub lat.

Prosimy o wsparcie!