Osie

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)


Okno dialogowe osi Y jest rozszerzone. W wykresach X-Y okno dialogowe osi X również jest poszerzone o zakładkę Skala.

note

Skalowanie osi X jest możliwe tylko w wykresach X-Y.


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie osi lub etykiet tytułów.

Please support us!