Wyrównanie

Zmienia wyrównanie osi lub etykiet tytułów.

Niektóre opcje nie są dostępne dla wszystkich etykiet. Na przykład dla etykiet obiektów 2D i 3D są dostępne różne opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Oś (Wykresy)


Pokaż etykiety

Określa, czy pokazać lub ukryć etykiety osi.

Ikona Włącz/wyłącz tytuły osi na pasku Formatowanie włącza i wyłącza wyświetlanie etykiet dla wszystkich osi.

Ikona

Pokaż/Ukryj opisy osi

Obróć tekst

Określa kierunek tekstu w komórce. Kliknij jeden z przycisków ABCD, aby wprowadzić żądany kierunek.

Kółko ABCD

Kliknięcie w dowolnym punkcie kółka powoduje zmianę kierunku tekstu. Litery "ABCD" na przycisku odpowiadają wprowadzonemu ustawieniu.

Przycisk ABCD

Przypisuje pionową orientację tekstu dla zawartości komórki.

Ikona notatki

W przypadku zdefiniowania pionowej etykiety osi X tekst może zostać obcięty przez linię tej osi.


Stopnie

Pozwala na ręczne wprowadzenie kąta orientacji.

Przepływ tekstu

Określa przepływ tekstu dla etykiety danych.

Nakładanie

Umożliwia nakładanie się tekstu w komórce na inne komórki. Opcja ta jest przydatna zwłaszcza w przypadku braku wystarczającej przestrzeni. Opcja jest niedostępna w przypadku innych kierunków ustawienia tytułu.

Podział

Umożliwia podział tekstu.

Następujące opcje są niedostępne dla pewnych typów wykresów:

Kolejność

Opcje tej zakładki są dostępne tylko dla wykresów 2D po wybraniu Format - Oś - Oś Y lub Oś X . Ten obszar umożliwia określenie wyrównania etykiet liczb na osiach X i Y.

Sąsiadująco

Ustawia liczby na osi obok siebie.

Wysuń nieparzyste

Rozstawia naprzemiennie liczby na osi, parzyste niżej niż nieparzyste.

Wysuń parzyste

Rozstawia liczby na osiach, nieparzyste niżej niż parzyste.

Automatycznie

Automatycznie porządkuje liczby na osi.

Ikona notatki

Zbyt mały rozmiar wykresu może spowodować problemy z wyświetlaniem etykiet. Można tego uniknąć, zwiększając obszar wykresu lub zmniejszając rozmiar czcionki.


Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Prosimy o wsparcie!