Wyrównanie

Zmienia wyrównanie tytułu.

Niektóre opcje nie są dostępne dla pewnych typów etykiet. Na przykład dla etykiet obiektów 2D i 3D są dostępne różne opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Tytuł (Wykresy)


Obróć tekst

Określa kierunek tekstu w komórce. Kliknij jeden z przycisków ABCD, aby wprowadzić żądany kierunek.

Kółko ABCD

Kliknięcie w dowolnym punkcie kółka powoduje zmianę kierunku tekstu. Litery "ABCD" na przycisku odpowiadają wprowadzonemu ustawieniu.

Przycisk ABCD

Przypisuje pionową orientację tekstu dla zawartości komórki.

Ikona notatki

W przypadku zdefiniowania pionowej etykiety osi X tekst może zostać obcięty przez linię tej osi.


Stopnie

Pozwala na ręczne wprowadzenie kąta orientacji.

Ikona notatki

Należy pamiętać, że mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem etykiet, jeśli rozmiar wykresu jest zbyt mały. Można tego uniknąć, zwiększając obszar wykresu lub zmniejszając rozmiar czcionki.


Prosimy o wsparcie!