Tytuł

Zmienia właściwości zaznaczonego tytułu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz okno dialogowe Format - Formatuj wybór - Tytuł (Wykresy)


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Obszar (tło, wyróżnienie)

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie tytułu.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!