Tytuł

Polecenie Tytuł otwiera menu podrzędne służące do edycji właściwości tytułów w wykresie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Tytuł (Wykresy)


Tytuł główny

Zmienia właściwości zaznaczonego tytułu.

Podtytuł

Zmienia właściwości zaznaczonego tytułu.

Tytuł osi X

Zmienia właściwości zaznaczonego tytułu.

Tytuł osi Y

Zmienia właściwości zaznaczonego tytułu lub wszystkich tytułów łącznie.

Tytuł osi Z

Zmienia właściwości zaznaczonego tytułu.

Wszystkie tytuły

Zmienia właściwości zaznaczonego tytułu lub wszystkich tytułów łącznie.

Prosimy o wsparcie!