Seria danych

Za pomocą tej opcji można zmienić właściwości wybranej serii danych. Jest ono wyświetlane, gdy jest zaznaczona tylko jedna seria danych i zostanie wybrane polecenie Format – Formatuj wybór. Niektóre pozycje menu są dostępne tylko dla wykresów 2D lub tylko dla wykresów 3D.

note

Wprowadzone zmiany mają wpływ na całą serię danych. Na przykład zmiana koloru spowoduje modyfikację koloru wszystkich elementów należących do wybranej serii danych.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz okno dialogowe Format - Formatuj wybór - Seria danych (Wykresy)


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Etykiety danych

Otwiera okno dialogowe Etykiety danych, które umożliwia ustawienie etykiet danych.

Słupki błędów Y

Skorzystaj z okna dialogowego Słupki błędów X lub Y, aby wyświetlić słupki błędów na wykresach dwuwymiarowych.

Opcje

To okno dialogowe umożliwia określenie wyrównania i odstępów między obiektami 2D.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!