Formatuj wybór

Formatuje wybrany obiekt. W zależności od typu obiektu polecenie otwiera także okna dialogowe, które są dostępne również za pośrednictwem następujących poleceń menu Format:

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Formatuj wybór (Wykresy)


Ściana wykresu

Otwiera okno dialogowe Ściana wykresu, które umożliwia zmianę właściwości ściany wykresu. Ściana wykresu to "pionowe" tło znajdujące się za obszarem danych wykresu.

Obszar wykresu

Otwiera okno dialogowe Obszar wykresu, które umożliwia zmianę właściwości obszaru wykresu. Obszar wykresu to tło znajdujące się za wszystkimi elementami wykresu.

Podstawa wykresu

Otwiera okno dialogowe Podstawa wykresu, które umożliwia zmianę właściwości podstawy wykresu. Podstawa wykresu to obszar znajdujący się w dolnej części wykresów 3D. Ta funkcja jest dostępna tylko dla wykresów 3D.

Tytuł

Zmienia właściwości zaznaczonego tytułu.

Legenda

Określa krawędź, obszar i właściwości znaków legendy.

Oś X

Otwiera okno dialogowe, w którym możesz edytować właściwości wybranej osi.

Oś Y

Otwiera okno dialogowe Oś Y, które umożliwia zmianę właściwości osi Y.

Siatka

Otwiera okno dialogowe Siatka, które umożliwia określenie właściwości siatki.

Punkt danych

To okno dialogowe pozwala na zmianę właściwości wybranego punktu danych. Jest ono wyświetlane, gdy jest zaznaczony tylko jeden punkt danych i zostanie wybrane polecenie Format – Formatuj wybór. Niektóre pozycje menu są dostępne tylko dla wykresów 2D lub tylko dla wykresów 3D.

Seria danych

Za pomocą tej opcji można zmienić właściwości wybranej serii danych. Jest ono wyświetlane, gdy jest zaznaczona tylko jedna seria danych i zostanie wybrane polecenie Format – Formatuj wybór. Niektóre pozycje menu są dostępne tylko dla wykresów 2D lub tylko dla wykresów 3D.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!