Siatki

Osie mogą zostać podzielone na odcinki poprzez przypisanie im linii siatek. Pozwala to na zwiększenie czytelności, zwłaszcza w przypadku pracy z dużymi wykresami. Domyślnie aktywna jest główna siatka osi Y.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Siatki (Wykresy)

Na pasku formatowania kliknij

Ikona

Siatki poziomo

Ikona

Siatki pionowo


Główne siatki

Określa, która oś ma być podstawą dla głównej siatki.

Oś X

Dodaje linie siatki na osi X wykresu.

Ikona Siatki pionowo na pasku Formatowania przełącza widoczność siatki wyświetlanej dla osi X.Dostępne są trzy stany: brak siatki, siatka główna oraz obie siatki, a także siatki pomocnicze. Zmiana wpłynie na pola wyboru w Wstaw - Siatki.

Ikona

Siatki poziomo

Oś Y

Dodaje linie siatki na osi Y wykresu.

Ikona Siatki poziome na pasku Formatowania przełącza widoczność siatki wyświetlanej dla osi Y.Dostępne są trzy stany: brak siatki, siatka główna oraz obie siatki, a także siatki pomocnicze. Zmiana wpłynie na pola wyboru w Wstaw - Siatki.

Ikona

Siatki pionowo

Oś Z

Dodaje linie siatki do osi Z wykresu. Ta opcja jest dostępna tylko podczas pracy z wykresami 3D.

Pomocnicze siatki

Ten obszar umożliwia przypisanie siatki pomocniczej do każdej z osi. Zastosowanie siatek pomocniczych zmniejsza odległość między liniami siatek głównych.

Oś X

Dodaje linie siatki, które dzielą oś X na mniejsze części.

Oś Y

Dodaje linie siatki, które dzielą oś Y na mniejsze części.

Oś Z

Dodaje linie siatki, które dzielą oś Z na krótsze odcinki. Ta opcja jest dostępna tylko podczas pracy z wykresami 3D.

Prosimy o wsparcie!