Osie

Określa osie, które mają być wyświetlane na wykresie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Osie (Wykresy)


Oś główna

Oś X

Wyświetla oś X jako linię z podziałką.

Oś Y

Wyświetla oś Y jako linię z podziałką.

Oś Z

Wyświetla oś Z jako linię z podziałką. Ta oś może być wyświetlana tylko na wykresach 3D.

Oś pomocnicza

Ten obszar umożliwia umieszczenie w wykresie osi pomocniczej. Jeśli do tej osi jest już przypisana seria danych, LibreOffice automatycznie wyświetla oś wraz z etykietą. Istnieje możliwość wyłączenia tego ustawienia. Jeśli do osi nie przypisano danych, a obszar zostanie aktywowany, dla osi pomocniczej zostaną zastosowane wartości głównej osi Y.

Oś X

Wyświetla pomocniczą oś X na wykresie.

Oś Y

Wyświetla pomocniczą oś Y na wykresie.

Ikona wskazówki

Oś główna i oś pomocnicza mogą mieć różne skale. Skala jednej osi może na przykład wynosić 2 cale, a drugiej 1,5 cala.


Prosimy o wsparcie!